WCM-500M Taşınabilir (Araç Tipi) Kablosuz İletişim Modülü

Mobil Kablosuz İletişim Modülü (KİM); mobil ve intikal ettirilebilir platformlar arasında IP tabanlı ağlar oluşturarak geniş bant iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Örgün bir veri ağı oluşturmak, bu veri ağını iyileştirerek idame ettirmek, ses, veri ve görüntü aktarım servisleri ile desteklemek üzere, yeni nesil muhabere ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 

Sistem yedekli güç ve veri mimarisine sahiptir, RF çıkış gücü ve kullanılan frekans bandı, kullanım platformuna uygun olarak yazılım arayüzü üzerinden seçilebilmektedir. Kablosuz İletişim Modülü ölçeklendirilebilir yapıda olduğundan, maliyet etkin bir çözüm için farklı mimaride kurgulanabilmekte ve gereken asgari bileşenlerle donatılabilmektedir.