İnsansız Deniz Araçları Veri Ağı Çözümleri

İnsansız Deniz Araçları, hizmet edeceği deniz harekatının doğası gereği geniş bir coğrafyada dağıtık unsurlarla, tek gemi veya görev grubunun parçası olarak görev yapabilmektedir. Bu nedenle modern İDA’lar, sadece karaya konuşlu kontrol istasyonları ile değil, aynı zamanda görev grupları ile de deniz unsurlarının taktik komuta kontrol çevrimleri üzerinden veri aktarımı yapabilmek durumundadır. Bu noktada ortaya çıkan en önemli ihtiyaçlardan biri de İDA’ların birbiri veya müzahir oldukları görev grupları ile tasarsız örgün bir ağa (mesh ad-hoc network) dahil olabilme yeteneğidir. Geleceğin en önemli kuvvet çarpanı olma yolunda ilerleyen İDA’^ların, gerek görev grupları, gerekse karaya konuşlu Kontrol İstasyonları ile etkin bir şekilde veri iletişimi sağlayabilmeleri, kademelendirilmiş menzile uygun olarak oluşturulan heterojen veri ağında yatmaktadır. OYT tarafından sunulan İDA Veri Ağı Çözümü, farklı iletişim kanalları kullanarak derinlemesine harekât imkanı tanıyan HF, VHF ve UHF telsiz ağları, uydu, farklı frekans bantlarında geniş bant veri ağları ve GSM gibi çok sayıda iletişim kanalını birleştirerek, yedekli ve etkin bir ağ yönetimi sağlamaktadır. İDA üzerindeki servisler, mevcut iletişim ağı yeteneklerine göre yönetilmekte ve ağın her durumda etkinlikle kullanılması temin edilmektedir.

SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

OSR–IP1000 Taktik Örgün Ağ Haberleşme Sistemi

OSR-IP1000, ölçeklenebilirlik ve esneklik sunarken, mobil veri ağını etkili bir şekilde kurmak için tasarsız örgün ağ yönetimine yönelik somut bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Sistem, diğer yeni nesil IP tabanlı uydu, geniş bant veri ağı ve GSM sistemlerine ek olarak eski nesil HF, VHF ve UHF telsizler için de IP tabanlı örgün ağ yeteneği sunmaktadır.

OSR-IP1000, deniz, kara ve hava platformlarının yanı sıra sabit istasyonlar için ölçeklenebilir, güvenilir, ekonomik, kendi kendini organize eden bir ağ çözümüdür ve tüm komuta ve kontrol sistemleri için ağ altlığı sağlar.

OSR-IP1000, diğer standart IP tabanlı iletişim kanallarına bağlanabilen akıllı hibrit alt ağ yönlendiricileri, yazılım tabanlı modemler ve kablosuz iletişim modülleri gibi çeşitli bileşenlerden oluşur.

Entegre Taktik Görev Yönetim Sistemi

Entegre Taktik Görev Yönetim Sistemi, harekât alanında operatif ve stratejik (mobil veya statik) birimler için iletişim ve veri işleme omurgasını sağlayan entegre bir donanım platformudur. ITMS, C4I uygulamaları için tüm ses/video anahtarlama, Analog/IP radyo entegrasyonu, LAN/WAN veri iletişimleri, hibrit ağ yönetimi ve işlemci gücünü birleştirme yeteneğine sahiptir.

“Entegre Taktik Görev Yönetim Sistemi” (ITMS), OYT’nin Ağ Tabanlı Haberleşme Sisteminin merkezinde yer almaktadır. ITMS, Komuta Kontrol, Taktik Haberleşme, Telsiz Kontrol ve Taktik Yönlendirici gibi gerekli yazılımları çalıştırır. ITMS ayrıca İletişim Kanalları, Telsizler ve Uygulamalar için gerekli arayüzleri de sağlar.

ITMS, ihtiyaç duyulan kapasite ve kurulum alanı isterlerine göre farklı formlarda kullanılabilmektedir. ITMS; Harekât Merkezi, Operasyon Merkezi, Bilgi İşlem Merkezi ve karaya konuşlu diğer alanlarda endüstriyel tip sunucular üzerinde işletilebilirken, deniz ve kara araçları için askeri standartları karşılayan formda sunulmaktadır.

ÜRÜNLER

Mobil Kablosuz İletişim Modülü (KİM); mobil ve intikal ettirilebilir platformlar arasında IP tabanlı ağlar oluşturarak geniş bant iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Örgün bir veri ağı oluşturmak, bu veri ağını iyileştirerek idame ettirmek, ses, veri ve görüntü aktarım servisleri ile desteklemek üzere, yeni nesil muhabere ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Sistem yedekli güç ve veri mimarisine sahiptir, RF çıkış gücü ve kullanılan frekans bandı, kullanım platformuna uygun olarak yazılım arayüzü üzerinden seçilebilmektedir. Kablosuz İletişim Modülü ölçeklendirilebilir yapıda olduğundan, maliyet etkin bir çözüm için farklı mimaride kurgulanabilmekte ve gereken asgari bileşenlerle donatılabilmektedir.

WCM-500MP Platform Kablosuz İletişim Modülü

Askeri Platform Tipi Kablosuz İletişim Modülü (KİM) mobil ve intikal ettirilebilir insanlı ve/veya insansız askeri platformlar arasında IP tabanlı her türlü yeni nesil geniş bant iletişim ihtiyacını (ses, veri, görüntü) karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.

Yüksek aktarım hızlı, örgün (mesh), tasarsız (ad-hoc) ve merkez gerektirmeyen veri ağları oluşturma özelliğine sahiptir.

Ufuk menzili sınırlarını arttırmaya yönelik olarak uçtan uca atlamalı (hop) çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, iletişim kurma yetenekleri ufuk menzili ile sınırlı değildir. Atlamalı çalışma yeteneği 6 atlamaya kadar test edilmiştir.

Sistem RF çıkış gücü ve kullanılan frekans bandı, kullanım platformuna uygun olarak seçilebilmektedir. Askeri Kablosuz İletişim Modülü ölçeklendirilebilir yapıda olduğundan, maliyet ve SWaP etkin bir çözüm için farklı mimaride kurgulanabilmekte ve gereken asgari bileşenlerle donatılabilmektedir.

HSNR-500 Taktik Ağ Yönlendirici

Taktik Ağ Yönlendirici (Taktik Yönlendirici), farklı kablosuz ağ protokollerinde kurulan hareketli ad-hoc hibrit ağları, akıllı yönlendirme mekanizmaları uygulayarak birbirine bağlamakta ve yönetmektedir. HF telsiz, V/UHF telsiz, uydu ve geniş bant kablosuz iletişim gibi farklı bant genişliklerine, iletişim hızlarına ve protokollere sahip iletişim kanallarını kullanarak kendi kendini düzenleyen çok düğümlü veri ağı kurmaktadır.

Link, veri ve düğüm parametrelerinin performans metrikleri analiz edilerek, iletilmek istenen veri en hızlı ve uygun yoldan yönlendirilmektedir. Taktik Yönlendirici, ağ metriklerini denetleyerek, “Kendi Kendini Düzenleyen Ağ” bileşenleri olan “Self Configuration”, “Self Optimization” ve “Self Healing” özelliklerini yürütmektedir.

Taktik Yönlendirici arayüzleri üzerinden ayrıca, iletişim kanallarının uzak erişim ve kontrol fonksiyonları da gerçekleştirilmektedir. Sistem kullanıcısı, en üst seviye oluşturacağı harekât ve muhabere planına uygun olarak tüm ağın ve ağdaki haberleşme nodlarının ilgili ayarlarını, Taktik Yönlendirici üzerinde sağlanan arayüz üzerinden gerçekleştirir. QoS ve iletişim Kanalı Önceliği tanımlamaları gibi akıllı algoritmalara girdi olacak üst seviye kararlar Taktik Yönlendirici Ara Yüzünde belirlenir.

Taktik Yönlendirici, Merkez ve Platform sistemlerinde ayrı donanımlarda koşmaktadır. Merkez sistemleri için endüstriyel sunucular kullanılırken, platform sisteminde taşınabilir Rugged Subrack içerisinde yer alan, ağ anahtarları, güç kaynakları ve sunucu birimlerinden oluşan bütünsel bir sistem kullanılmaktadır.

OYT Yazılım Tabanlı Modem, klasik telsizlerin, öncü NATO standartlarında iletişim protokolleri ile HF ve V/UHF bantlarında veri ağı kurmasını sağlarken, bu telsizler için uzaktan komuta ve izleme fonksiyonları sunar. Sistem, yaygın IP tabanlı uygulamaların HF ve V/UHF telsiz ağı çevriminde kullanılmasına olanak tanır. Yazılım Tabanlı Modemler hem HF hem de V/UHF çevrimine uygun olarak konfigüre edilebilir.

Sistem, Modem Modül, Ağ Denetleyici ve Güç Kaynağı olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır.

Modem Modül, klasik telsizler için NATO STANAG 4691 Annex-B’de tanımlı dalga formlarını sunmaktadır.

Ağ Denetleyici Modülü, NATO STANAG 5066, STANAG 4691 ve STANAG 4538’de tanımlı ağ çevrimlerini kurmak ve yürütmek üzere geliştirilmiştir. Sistem, NATO’nun Ufuk Menzilinde Mobil Tasarsız Ağ tanımı olan MARLIN’i desteklemektedir.