Akıllı Yönlendirme Birimi

Mobil platformların veri ağı ihtiyacını gidermek üzere oluşturulan ve farklı iletişim kanallarını içeren heterojen ağlar, dar ve geniş bant protokollerin birlikte etkinlikle kullanılmasını dikte etmektedir. ONUR tarafından bu maksatla geliştirilen ve halen sahada etkinlikle kullanılmakta olan Akıllı Yönlendirme Birimi (Taktik Yönlendirici), farklı kablosuz ağ protokollerinde kurulan hareketli ad-hoc hibrit ağları, akıllı yönlendirme mekanizmaları uygulayarak birbirine bağlamakta ve yönetmektedir.

 

Sistem, HF telsiz, V/UHF telsiz, uydu ve geniş bant kablosuz iletişim gibi farklı bant genişliklerine, iletişim hızlarına ve protokollere sahip iletişim kanallarını kullanarak kendi kendini düzenleyen çok düğümlü veri ağı kurmaktadır. Link, veri ve düğüm parametrelerinin performans metrikleri analiz edilerek, iletilmek istenen veri en hızlı ve uygun yoldan yönlendirilmektedir.

 

Taktik Yönlendirici yazılımı, farklı donanımlar üzerinde çalıştırılabilmektedir. Bu sayede gemi, ölçüm aracı, karaya konuşlu analiz merkezi, intikal edebilir ölçüm merkezi gibi değişik lokasyonlarda ihtiyaç duyulabilecek gereksinimleri karşılayabilecek donanımlar kullanılabilmektedir.

 

SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

OSR–IP1000 Taktik Örgün Ağ Haberleşme Sistemi

OSR-IP1000, ölçeklenebilirlik ve esneklik sunarken, mobil veri ağını etkili bir şekilde kurmak için tasarsız örgün ağ yönetimine yönelik somut bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Sistem, diğer yeni nesil IP tabanlı uydu, geniş bant veri ağı ve GSM sistemlerine ek olarak eski nesil HF, VHF ve UHF telsizler için de IP tabanlı örgün ağ yeteneği sunmaktadır.

OSR-IP1000, deniz, kara ve hava platformlarının yanı sıra sabit istasyonlar için ölçeklenebilir, güvenilir, ekonomik, kendi kendini organize eden bir ağ çözümüdür ve tüm komuta ve kontrol sistemleri için ağ altlığı sağlar.

OSR-IP1000, diğer standart IP tabanlı iletişim kanallarına bağlanabilen akıllı hibrit alt ağ yönlendiricileri, yazılım tabanlı modemler ve kablosuz iletişim modülleri gibi çeşitli bileşenlerden oluşur.

Entegre Taktik Görev Yönetim Sistemi

Entegre Taktik Görev Yönetim Sistemi, harekât alanında operatif ve stratejik (mobil veya statik) birimler için iletişim ve veri işleme omurgasını sağlayan entegre bir donanım platformudur. ITMS, C4I uygulamaları için tüm ses/video anahtarlama, Analog/IP radyo entegrasyonu, LAN/WAN veri iletişimleri, hibrit ağ yönetimi ve işlemci gücünü birleştirme yeteneğine sahiptir.

“Entegre Taktik Görev Yönetim Sistemi” (ITMS), ONUR’un Ağ Tabanlı Haberleşme Sisteminin merkezinde yer almaktadır. ITMS, Komuta Kontrol, Taktik Haberleşme, Telsiz Kontrol ve Taktik Yönlendirici gibi gerekli yazılımları çalıştırır. ITMS ayrıca İletişim Kanalları, Telsizler ve Uygulamalar için gerekli arayüzleri de sağlar.

ITMS, ihtiyaç duyulan kapasite ve kurulum alanı isterlerine göre farklı formlarda kullanılabilmektedir. ITMS; Harekât Merkezi, Operasyon Merkezi, Bilgi İşlem Merkezi ve karaya konuşlu diğer alanlarda endüstriyel tip sunucular üzerinde işletilebilirken, deniz ve kara araçları için askeri standartları karşılayan formda sunulmaktadır.

OIC-MP2000 Gemi Entegre Muhabere Sistemi (GEMS)

EMS kullanıcıya, mevcut sistemlerini kullanarak ağ destekli yetenek imkanlarını en ekonomik ve ulaşılabilir şekilde kullanma imkanı sunmaktadır. Sistem, 15 m civarındaki küçük botlardan, yüksek tonajlı ve komplike komuta kontrol sistemleri ile donatılmış muharip gemilere kadar her türlü deniz platformunda kullanıma imkân tanıyacak şekilde ölçeklendirilebilmektedir.

GEMS, ONUR’un harekât ortamında test edilmiş ses haberleşme sistemlerinden edinilen tecrübesi üzerine inşa edilmiştir. Hava trafik kontrol sistemlerinde uzun yıllara dayalı bir geçmişi bulunan sistem, bu yönüyle uçuş platformu imkanına sahip su üstü unsurlarında da hava trafik kontrol ve uçuş güvertesi muhaberesinin işletimine yönelik önemli imkanlar sunmaktadır.

GEMS varyasyonları halen çeşitli deniz unsurlarında temel muhabere sistemi çözümü olarak kullanılmaktadır.

ONC-IP1000 Operasyonel Entegre Haberleşme Sistemi

ONC-IP1000, dahili ve harici muhabere ihtiyaçlarını, ağ destekli yetenek ile birleştirerek, insan müdahalesini en aza indirecek şekilde karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Sistem iki temel bileşenden oluşmaktadır:

  • Entegre Muhabere Sistemi
  • Taktik Örgün Ağ Haberleşme Sistemi


Her iki sistem birlikte çalışarak muhabere gereksinimlerinin ağ destekli yetenekler ile karşılanmasını sağlamaktadır. Ağ altyapısı kullanılarak oluşturulan muhabere çevriminde; sesli arama, görüntülü görüşme, mesajlaşma, dosya aktarımı, e-posta, tele-konferans, video konferans gibi servisler kullanılabilmektedir.

Sisteme, mevcut telsizler kolaylıkla entegre edilebilmekte ve bu telsizler ağın ulaştığı her noktadan kullanılabilmektedir. Klasik telsizlerin IP tabanlı ağ ile buluşturulması sayesinde, kaynakların lokasyon bağımsız olarak dağıtımı ve kullanımı mümkün olmaktadır.

OSV-IP1000 İnsansız Deniz Aracı Veri Haberleşme Sistemi

OYT İDA Veri Haberleşme Sistemi, deniz araçlarının ihtiyaç duyduğu veri bağlantısının kalitesini artırmak ve sürekliliğini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Sistem, mobil tasarsız örgün ağ kurulumu ve yönetimi sağlayarak, İDA’nın ağ bağlantı kalitesini geliştirir. Kademelendirilmiş menzil kazanımı sağlamak üzere, yeni nesil veri ağı sistemleri, mevcut uydu bağlantıları ile desteklenebilir. Ayrıca klasik HF, UHF ve VHF telsizler de veri ağına dahil edilebilmektedir.

Sistem tasarımı, uzun yıllardır sahada kullanılmakta olan ONUR Taktik Örgün Ağ Haberleşme Sistemi temelinde gerçekleştirilmiştir. Çoklu iletişim kanallarının etkin yönetim ve kullanımı ile İDA’nın ihtiyaç duyduğu her türlü veri iletimi karşılanabilmektedir.

OSV-IP1000 ölçeklendirilebilir yapısı ile her boyut ve tipteki İDA’da kullanılabilir.

ÜRÜNLER

WCM-500 Kablosuz İletişim Modülü

Kablosuz İletişim Modülü (KİM), mobil platformlar, istasyonlar ve sabit merkezler arasında örgün veri ağı oluşturmak, bu veri ağını iyileştirerek idame etmek, ses, veri ve görüntü aktarımı servisleri ile desteklemek üzere, yeni nesil Muhabere ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

Sistem ölçeklendirilebilir yapıda olduğundan, maliyet etkin bir çözüm için Personel, Araç, Merkezler ve İstasyonlar farklı mimaride kurgulanabilmekte ve bu birimler için gereken asgari bileşenlerle donatılabilmektedir.

KİM ailesinde bulunan sistemler, kara aracı, gemi, bot, uçak, insansız hava/deniz/kara araçları gibi farklı platformlarda kullanılacak şekilde seçilmiştir.

Sistem çıkış gücü ve kullanılan frekans bandı, kullanım platformuna uygun olarak seçilebilmektedir.

Sistem üzerinden Ethernet ile çıkış alınabileceği gibi, ihtiyaç duyulması halinde Wi-Fi erişim noktası da tanımlanacak şekilde kullanılabilir.

WCM-500H Giyilebilir Kablosuz İletişim Modülü

El Tipi Kablosuz İletişim Modülü (KİM); mobil ve intikal ettirilebilir platformlar arasında sağlanan IP tabanlı ağlara, personel tarafından doğrudan katılım sağlamak ve bu sayede bant iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Örgün veri ağı içerisinde, ses, veri ve görüntü aktarım servisleri ile desteklemek üzere, yeni nesil muhabere ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

RF çıkış gücü ve kullanılan frekans bandı, kullanım amacına uygun olarak yazılım arayüzü üzerinden seçilebilmektedir. Kablosuz İletişim Modülü ölçeklendirilebilir yapıda olduğundan, maliyet etkin bir çözüm için farklı mimaride kurgulanabilmekte ve farklı frekans bantlarında kullanılabilmektedir.

Mobil Kablosuz İletişim Modülü (KİM); mobil ve intikal ettirilebilir platformlar arasında IP tabanlı ağlar oluşturarak geniş bant iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Örgün bir veri ağı oluşturmak, bu veri ağını iyileştirerek idame ettirmek, ses, veri ve görüntü aktarım servisleri ile desteklemek üzere, yeni nesil muhabere ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Sistem yedekli güç ve veri mimarisine sahiptir, RF çıkış gücü ve kullanılan frekans bandı, kullanım platformuna uygun olarak yazılım arayüzü üzerinden seçilebilmektedir. Kablosuz İletişim Modülü ölçeklendirilebilir yapıda olduğundan, maliyet etkin bir çözüm için farklı mimaride kurgulanabilmekte ve gereken asgari bileşenlerle donatılabilmektedir.

WCM-500MP Platform Kablosuz İletişim Modülü

Askeri Platform Tipi Kablosuz İletişim Modülü (KİM) mobil ve intikal ettirilebilir insanlı ve/veya insansız askeri platformlar arasında IP tabanlı her türlü yeni nesil geniş bant iletişim ihtiyacını (ses, veri, görüntü) karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.

Yüksek aktarım hızlı, örgün (mesh), tasarsız (ad-hoc) ve merkez gerektirmeyen veri ağları oluşturma özelliğine sahiptir.

Ufuk menzili sınırlarını arttırmaya yönelik olarak uçtan uca atlamalı (hop) çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, iletişim kurma yetenekleri ufuk menzili ile sınırlı değildir. Atlamalı çalışma yeteneği 6 atlamaya kadar test edilmiştir.

Sistem RF çıkış gücü ve kullanılan frekans bandı, kullanım platformuna uygun olarak seçilebilmektedir. Askeri Kablosuz İletişim Modülü ölçeklendirilebilir yapıda olduğundan, maliyet ve SWaP etkin bir çözüm için farklı mimaride kurgulanabilmekte ve gereken asgari bileşenlerle donatılabilmektedir.

WCM-500A Helikopter Kablosuz İletişim Modülü

Helikopter Kablosuz İletişim Modülü (HeliKİM); hava araçları, istasyonlar ve mobil platformlar arasında IP tabanlı ağlar oluşturarak geniş bant iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Örgün bir veri ağı oluşturmak, bu veri ağını iyileştirerek idame ettirmek, ses, veri ve görüntü aktarım servisleri ile desteklemek üzere, yeni nesil muhabere ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

RF çıkış gücü ve kullanılan frekans bandı, kullanım platformuna uygun olarak yazılım arayüzü üzerinden seçilebilmektedir. Helikopter Kablosuz İletişim Modülü ölçeklendirilebilir yapıda olduğundan, maliyet etkin bir çözüm için farklı mimaride kurgulanabilmekte ve gereken asgari bileşenlerle donatılabilmektedir.

HSNR-500 Taktik Ağ Yönlendirici

Taktik Ağ Yönlendirici (Taktik Yönlendirici), farklı kablosuz ağ protokollerinde kurulan hareketli ad-hoc hibrit ağları, akıllı yönlendirme mekanizmaları uygulayarak birbirine bağlamakta ve yönetmektedir. HF telsiz, V/UHF telsiz, uydu ve geniş bant kablosuz iletişim gibi farklı bant genişliklerine, iletişim hızlarına ve protokollere sahip iletişim kanallarını kullanarak kendi kendini düzenleyen çok düğümlü veri ağı kurmaktadır.

Link, veri ve düğüm parametrelerinin performans metrikleri analiz edilerek, iletilmek istenen veri en hızlı ve uygun yoldan yönlendirilmektedir. Taktik Yönlendirici, ağ metriklerini denetleyerek, “Kendi Kendini Düzenleyen Ağ” bileşenleri olan “Self Configuration”, “Self Optimization” ve “Self Healing” özelliklerini yürütmektedir.

Taktik Yönlendirici arayüzleri üzerinden ayrıca, iletişim kanallarının uzak erişim ve kontrol fonksiyonları da gerçekleştirilmektedir. Sistem kullanıcısı, en üst seviye oluşturacağı harekât ve muhabere planına uygun olarak tüm ağın ve ağdaki haberleşme nodlarının ilgili ayarlarını, Taktik Yönlendirici üzerinde sağlanan arayüz üzerinden gerçekleştirir. QoS ve iletişim Kanalı Önceliği tanımlamaları gibi akıllı algoritmalara girdi olacak üst seviye kararlar Taktik Yönlendirici Ara Yüzünde belirlenir.

Taktik Yönlendirici, Merkez ve Platform sistemlerinde ayrı donanımlarda koşmaktadır. Merkez sistemleri için endüstriyel sunucular kullanılırken, platform sisteminde taşınabilir Rugged Subrack içerisinde yer alan, ağ anahtarları, güç kaynakları ve sunucu birimlerinden oluşan bütünsel bir sistem kullanılmaktadır.

ONUR Yazılım Tabanlı Modem, klasik telsizlerin, öncü NATO standartlarında iletişim protokolleri ile HF ve V/UHF bantlarında veri ağı kurmasını sağlarken, bu telsizler için uzaktan komuta ve izleme fonksiyonları sunar. Sistem, yaygın IP tabanlı uygulamaların HF ve V/UHF telsiz ağı çevriminde kullanılmasına olanak tanır. Yazılım Tabanlı Modemler hem HF hem de V/UHF çevrimine uygun olarak konfigüre edilebilir.

Sistem, Modem Modül, Ağ Denetleyici ve Güç Kaynağı olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır.

Modem Modül, klasik telsizler için NATO STANAG 4691 Annex-B’de tanımlı dalga formlarını sunmaktadır.

Ağ Denetleyici Modülü, NATO STANAG 5066, STANAG 4691 ve STANAG 4538’de tanımlı ağ çevrimlerini kurmak ve yürütmek üzere geliştirilmiştir. Sistem, NATO’nun Ufuk Menzilinde Mobil Tasarsız Ağ tanımı olan MARLIN’i desteklemektedir.

OYT kullanıcı panelleri, dahili ve harici muhabere için dokunmatik ekranlar üzerinden kullanıcı dostu bir arayüz sunmaktadır. Arayüz yerleşimi, harekât ve operatör rolünün gerektirdiği şartlara göre değiştirilebilir. Kullanıcı paneli boyutları da operatörün yürüteceği rolün fiziki ve harekât ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilmektedir. Operatörler kullanıcı panelleri üzerinden, telsiz seçimi ve yönetimi yapabilir. Ayrıca yetkilendirme temelinde dahili telefon, GSM hatları, dahili paneller, diğer platformlardaki paneller, uydu telefonu gibi tüm iletişim imkanlarına olanak tanımaktadır.

Basitten karmaşığa geniş yelpazede fonksiyon imkânı sunan kullanıcı arayüzü, uzun yıllara dayalı muhabere tecrübesini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Operatörler, kendilerine tahsisli dahili ve harici muhabere kaynaklarını kullanarak rol ve harekât ihtiyacına göre kendi çalışma sayfalarını oluşturabilirler.

Panel üzerinde sanal bir butona, operatör tanımlı herhangi bir muhabere fonksiyonu yüklenebilir.

Bu fonksiyonlar:

  • Gemideki herhangi bir telefonu hızlı arama
  • Başka platformları arama (ağ/şebeke mevcudiyetine bağlı olarak)
  • S/P telefon devrelerine erişim
  • Harici VOIP istasyonunu hızlı arama seçeneği
  • Kayıtlı mesajları seçilen devrelerde yayınlama
  • Belirlenen istasyonlarla konferans görüşmesi
  • Alarm sistemleri
  • Genel ve bölge anonsları


Operatörler, kendilerine verilen yetki dahilinde tahsis edilen muhabere çevrimlerine ilave olarak, telsizler de dahil olmak üzere iletişim kanalı kontrol ve yönetim fonksiyonlarını da yürütebilmektedir. Yönetim ve kontrol fonksiyonları da diğer tüm arayüzler gibi geleneksel muhabere sistemlerine çağırışım yaptığından kullanıcı dostu arayüzler sunar.

Göreve yönelik olarak ihtiyaç duyulan tüm dahili ve harici muhabere çevrimleri, operatör tanımlı çalışma sayfaları içerisinde düzenlenebilir. Bu sayede yürütülen görev fonksiyonuna uygun olarak operatörün ihtiyaç duyduğu istasyon ve çevrimlere hızlı bir şekilde ulaşması sağlanır.