Bakım ve Destek Projeleri

Veri Haberleşme Sistemleri, mobil platformların dahil olduğu çevrimlerde ses ve veri haberleşmesi ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ve yeni nesil iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca yönelik olarak ONUR, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan internet tabanlı uygulamaların; gemi, uçak, helikopter, kara aracı gibi mobil unsurlar tarafından da etkinlikle kullanılabilmesini sağlayan ve hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilen çok düğümlü heterojen ağ sistemleri çözümünü geliştirerek sahada uygulanmasını sağlamaktadır.

 

Belirtilen sistemlerin kullanımı ile birlikte, ONUR tarafından derinliğine saha uygulamalarıyla edinilen ve temelde karadaki operatörleri hedefleyen IP tabanlı ses haberleşme tecrübesi, mobil veri haberleşmesi ile birleştirilmekte ve kesintisiz ağ altyapısı üzerinden her türlü hareketli platforma taşınmaktadır.

Başta dağıtık bir düzenle harekât icra eden deniz unsurları olmak üzere mobil platformlar için kurulan veri ağları, bilinen ağ topolojisinin sınırlarını zorlayacak çözümler gerektirmektedir.

Taktik data linklerini de içeren geleneksel veri paylaşım sistemleri giderek artan bant genişliği ihtiyacını karşılamakta zorlanırken, uydu tabanlı sistemlerin tekil çözüm olarak kullanılması, taktik ve stratejik seviye veri ağı ihtiyacını tek başına karşılamaktan uzak kalmaktadır.

Paylaşılacak bilginin çeşitliliği ve miktarı artarken, mobil platformların veri ağı ihtiyacına cevap verebilecek en uygun çözüm olarak; uydu, geniş bant kablosuz veri ağı, UHF, VHF ve HF telsiz ağları gibi birden farklı iletişim kanalını kullanarak her türlü menzilde kademeli olarak ihtiyaca cevap verebilecek heterojen ağlar öne çıkmaktadır.

ONUR Veri Haberleşme Çözümleri, mobil tasarsız örgün ağların tesis, idame ve yönetimini sağlayarak, mobil platform veri ağı ihtiyacına etkin bir çözüm sunmaktadır. Sistem, UHF, VHF ve HF eski nesil telsizleri kullanarak IP tabanlı veri ağı oluşturabilmekte, ayrıca uydu, GSM, geniş bant veri ağı gibi yeni nesil iletişim kanallarının da bu veri ağında birlikte kullanılmasına imkân vermektedir.

Böylelikle taktik sahada unsurlar arasında angajman, işbirliği ve taktik resim çevrimlerine her kademede ağ altlığı olarak kullanılabilecek esnek, ekonomik ve etkin bir mobil veri ağı oluşturulmaktadır.