Askeri Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemleri

Onur Yüksek Teknoloji ses haberleşme ve kayıt sistemleri askeri uygulama alanlarında; IP tabanlı mimaride, yedekli yapıda, güvenilir ve kesintisiz haberleşme gereksiniminin karşılanması amacıyla kullanılmaktadır.

Askeri hava alanları, hava sahasının yönetimi ve kontrolü, hava sahası yönetim usullerine uygun olarak insansız hava aracı ve askeri hava trafiğinin koordinasyonu önde gelen kullanım alanları arasında yer almaktadır.

Ses Haberleşme ve kayıt sistemlerimiz ile İnsansız Hava Araçları Yer kontrol İstasyonlarını ses haberleşme fonksiyonlarını yönetilebilmektedir. Ayrıca hava aracı üzerine entegre sistemlerimiz ile hava aracı telsizleri yer kontrol istasyonunda kontrol edilebilmekte, haberleşmenin telsiz kaplama sahasının ötesinde hava aracı uçuş bölgesine kadar aktarımı sağlanabilmektedir.

C4SIR sistemleri Onur Yüksek Teknoloji ses haberleşme ve kayıt sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı diğer sistemler arasında yer almaktadır, askeri standartlara uygun olarak üretilen sistemlerimiz her türlü platforma entegre edilebilmektedir.

Onur Ses Haberleşme Sistemleri, mevcut analog telsizlerin IP yapıya çevrilerek kullanılması yanında, IP telsizler, kripto sistemleri, telefon sistemleri ve link sistemleri ile entegre çözümler sunabilmektedir.

SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

Ses Haberleşme Sistemi
OCS-NG4000

OCS-NG4000 Ses Haberleşme Sistemi (VCS), İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VOIP) mimarisi ile tasarlanmıştır.

Sistem, uçtan uca IP uygulamasıyla, tüm askeri ve sivil ses haberleşme gereksinimleri için esnek, güvenilir, etkili ve kolay entegre edilebilen bir çözümdür.

Sistem; eski nesil HF/ VHF/UHF telsizler, analog/IP telefonlar, iç haberleşme sistemleri ve eski nesil ses dağıtım sistemleri dâhil olmak üzere birden fazla iletişim kaynağının etkili bir şekilde birbirine bağlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

Sistem operatörlerin haberleşme ihtiyaçları  için interkom, konuşma odaları, video konferans, mesajlaşma alarm sistemleri ve telefon iletişimi gibi önemli fonksiyonları sistem çözümü içerisinde sunmaktadır. Sistem ayrıca, GSM ve SATCOM gibi üçüncül hizmetlerle entegrasyonu da desteklemektedir.

Ses/Veri Kayıt ve Geri Oynatma Sistemi
ORS-IP2000

ORS-IP2000 Kayıt ve Geri Oynatma Sistemi (VRS), tüm kayıt gereksinimlerinde güvenilir, etkili, tam yedekli, kolay kullanılabilir ve uyarlanabilir bir çözümdür.

ORS-IP2000 modüler donanım/ yazılım bileşenleri ve “açık mimari” yaklaşımıyla tasarlanmıştır. ORS-IP2000, verilerin uygun zaman etiketleri ile kaydedilmesini sağlarken en son teknolojileri kullanmakta ve yetkisiz erişime kapatmaktadır.

“VOIP Birlikte Çalışabilirlik Standardı (ED 137)” uyumluluğu ile birlikte, Ses Haberleşme Sistemleri (VCS) ve Telsiz Sistemleri gibi iletişim ekipmanlarının farklı bileşenleri birbirleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmektedir.

Kaydedilen tüm veriler ORS-IP2000’in entegre web tabanlı arayüzü kullanılarak yeniden oynatılabilmektedir.

İnsansız Hava Araçları Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemi
OCS-NG-4000-RPS

İHA Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemi (OCS-NG4000-RPS); Onur Yüksek Teknolojinin kanıtlanmış, esnek, güvenilir ve etkili ses haberleşme çözümünün insansız hava araçları için tasarlanmış versiyonudur. Sistem hava aracındaki telsiz sistemlerinin ses haberleşme ve kayıt sistemine entegre edilerek kullanımına imkan sağlamaktadır.

OCS-NG4000-RPS esnek tasarımı sayesinde, entegre Hava Trafik Yönetimi (ATM) ve İnsansız Hava Araçları Trafik Yönetimi (UTM) çözümlerine doğrudan katkı sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiştir ve üçüncü sistemlerle arayüzlenebilir.

Sistem kapsamlı Yer-Yer ve Hava-Yer iletişimi, İnsansız Hava Aracı üzerinden telsiz rölesi, Veri Bağlantısı Üzerinden Genişletilmiş Telsiz Kaplama Alanı, Özel Harekat İletişim Desteği, Meskun Mahal Muhabere Desteği, Afet ve Acil Durum Operasyonları ve Yakın Hava Desteği kapsamında kullanılabilir.

ÜRÜNLER

RIG-200 Telsiz IP Çevirici

RIG-200 Telsiz IP Çevirici, eski sistemlerde bulunan analog sinyalleri endüstri standardı IP formatına dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır.

Esnekliği ve güvenilirliği ile RIG-200, sisteme mevcut eski telsiz sistemlerini IP tabanlı iletişim çözümü yaklaşımında kullanma fırsatı vermektedir. Standart ağ bağlantıları üzerinden hem yakın hem de uzak konumlardaki telsizlere erişim mümkündür. Ayrıca, arayüz kontrol bilgileri verilen telsizler için, operatörlerin ağ üzerinden, seri hatlar ve ayrı I/O hatlarından, telsizleri uzaktan kontrol etmelerine ve sistemin gerekli tüm işlevlerini operatör panellerine aktarmalarına yardımcı olmaktadır.

Her bir RIG-200 modülü yedekli güç kaynağına ve yedekli ağ arayüzüne sahiptir.

RIG-200 R Hava Aracı Tipi Telsiz IP Çevirici

İHA’lar savaş alanlarında hayati önem taşıyan faydalı yüklerle donatılabilmektedir. Bazı platformlarda İHA’lara telsiz sistemleri entegre edilmesine rağmen bunların işletim mesafeleri Yer Kontrol İstasyonları (YKİ) ile İHA arasındaki Görüş Hattı (Line of Sight-LOS) mesafesi ile sınırlı kalmaktadır.

Onur Yüksek Teknoloji İHA Telsiz-IP Çevirici, İHA üzerindeki hava telsizlerine erişim imkânı vermektedir. 

Telefon-telsiz bağlantısı gibi gelişmiş özellikler, farklı lokasyonlardaki telefon kullanıcılarının (komuta seviyesi mertebeler gibi) uzak birimlerdeki telsizlerle doğrudan iletişim kurmasını mümkün hale getirmiştir.

Çözümümüz ile haberleşmenin telsiz kaplama sahasının ötesinde, hava aracı uçuş bölgesine kadar aktarımı sağlanabilmektedir.

RIG-200 SZ Kripto IP Çevirici

RIG-200 SZ Kripto IP Çevirici; telsiz sistemleri ile entegre olarak kullanılan ses kripto sistemlerinin IP tabanlı yapıda farklı ağlar üzerinden yönetimine ve entegre telsizlerle anahtarlanmasına imkan sağlamaktadır.

Operatörler Kripto IP Çevirici vasıtasıyla farklı coğrafi lokasyonlarda bulunan kripto sistemleri ile farklı lokasyonlarda bulunan telsizleri birbirleriyle anahtarlayarak kullanabilmektedir.

Birden fazla operatörün görev yaptığı Kontrol Merkezlerinde telsiz havuzu ve kripto havuzu uygulamalarıyla kısııtlı kaynakların verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Kripto IP Çevirici operatörlerin entegre kripto cihazlarının temel fonksiyonlarını kullanıcı arayüzleri üzerinden yönetmesine de imkan sağlamaktadır.

Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemleri ile entegre edilen Kripto IP Çevirici; kripto sistemlerinin kullanıcı bazında görev tabanlı erişim seviyeleri ile kullanabilmekte bu yetkiler farklı kullanım senaryolarına adapte edilebilmektedir.

TGW-NG200 Telefon Gateway

Telefon Ağ Geçidi, analog veya dijital telefon hatlarını Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemlerine entegre etmek için kullanılmaktadır. Yazılım tabanlı mimarisi ile yeni özellikler ekleme ve mevcut özellikleri güncelleme imkânı bulunmaktadır. TGW-NG200, ONUR Ses Haberleşme Sistemi (VCS)’nin diğer bileşenleriyle iletişim kurmak için SIP/RTP protokollerini kullanmaktadır.

TGW-NG200: 

  • IP ana hat veya abone hatları
  • FXS, FXO, LB, CB ve E&M hatları
  • ATS-QSIG ve MFS-R2 hatları
  • ISDN veya E1 PRI dijital hatları
desteklemektedir.
OMC-100 Taktik Taşınabilir Ses Haberleşme Sistemi

OMC-100 gerçekleştirilen çeşitli askeri haberleşme projeleri kapsamında, kullanıcıların sabit sistem ihtiyaçlarına ek olarak taktik sahadaki haberleşme ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Sistem kısa sürede kurulup devreye alınabilen, yedeklilik ve görev kritik temel özelliklere sahip bir haberleşme çözümü olarak,  talep edilen çevresel şart isterlerini de karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

Diğer haberleşme çözümlerimizle aynı şekilde OMC-100 de her türlü askeri/sivil tip telsiz ve telefon hattı ile entegre edilerek kullanılabilmektedir.

RIG-200 L Link-11 IP Çevirici

RIG-200 L  Link-11 IP Çevirici; telsiz sistemleri ile entegre olarak kullanılan Link-11 sistemlerinin IP tabanlı yapıda farklı ağlar üzerinden yönetimine ve entegre telsizlerle anahtarlanmasına imkan sağlamaktadır.

Operatörler Link-11 IP Çevirici vasıtasıyla farklı coğrafi lokasyonlarda bulunan Lİnk-11 sistemleri ile farklı lokasyonlarda bulunan telsizleri birbirleriyle anahtarlayarak kullanabilmektedir.

Birden fazla operatörün görev yaptığı Kontrol Merkezlerinde telsiz havuzu ve Lİnk-11 havuzu uygulamalarıyla kısıtlı kaynakların verimli kullanılması sağlanabilmektedir.

Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemleri ile entegre edilen Link-11 IP Çevirici üzerinden Link-11 sistemleri kullanıcı bazında görev tabanlı erişim seviyeleri ile kullanabilmekte bu yetkiler farklı kullanım senaryolarına adapte edilebilmektedir.