Mühendislik Deneyim Ürün

Boğaz Geçiş Sistemi Projesi

İstanbul ve Çanakkale Boğaz Geçiş Sistemi Projesi kapsamında Lockheed Martin firmasının altyüklenicisi olarak görev almıştır.

Proje kapsamı; 

  • Radar sistemlerinin kurulumu
  • Meteorolojik gözlem sistemlerinin kurulumu
  • DF ve telsiz sistemlerinin kurulumu
  • Elektronik ve haberleşme sistemlerinin kurulumu
  • Tüm saha sistemlerin entegrasyon sorumluluğu
  • Tüm saha sistemlerin devreye alınması
  • Çevre güvenlik sistemleri
  • Veri iletişim ve güç altyapısı