Kurumsal Değerler

 

MİSYON

“Askeri ve sivil projelerde müşteri ve iş paydaşlarımızın ihtiyacına en iyi şekilde hizmet eden ürün ve hizmetleri sağlarken yüksek kalite, doğru zamanlama, maliyet etkinliği, müşteri memnuniyeti ve milli katma değerin yüksekliğini temel ilke edinmektir.

VİZYON

“IP Tabanlı Ses İletişimi başta olmak üzere yüksek teknoloji tabanlı mühendislik çözümlerinde Türkiye öncüsü, Dünya rekabetçisi olmak”

KURUMSAL DEĞERLER

  • Derinlemesine Uzmanlık Sahibi
  • Ürün ve Hizmet Kalitesi Odaklı
  • Müşteri ve Paydaş Memnuniyetini Ön Planda Tutan
  • Açık ve Şeffaf
  • Aile Kültürü ve Çalışan Bağlılığı Gözeten
  • Etik Değerlere Bağlı
  • Çevre ve Topluma Karşı Duyarlı