Voice Communication System

Network Enabled Capabilities CNS&ATM

VCS VCCS VRS ICS CWP Gateway

Voice Communication System
Network Enabled Capabilities CNS&ATM
VCS VCCS VRS ICS CWP Gateway

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Politikası

 • Tüm faaliyet alanlarımızda kalite, maliyet ve zamanlama konusundaki taahhütlerimizden ödün vermeden, müşteri istek ve beklentilerini yerine getirmek, bu süreçte müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
 • Tüm paydaşlarımızla etkili ve şeffaf iletişim kurmak
 • Verimlilik ve kaliteyi artırmak için kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli artırmak
 • Çalışan memnuniyetini sürekli kılmak, işe olan ilgi ve motivasyonu en üst düzeyde tutarak, eğitimlerle personelin bireysel gelişimlerine destek olmak
 • Faaliyetlerimizde yasal şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak, ülkemizin insan ve sanayi kaynaklarından en verimli şekilde faydalanmak

Kalite Yönetim Sistemi Belgelerimiz

Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001:2015 gereklerine uygun olarak kurulmuştur. Bu sistem, projelerin yaşam döngüsü boyunca geliştirilen ürünlerin ve uygulanan geliştirme süreçlerinin, belirlenen gereksinim ve planlara uygunluğunu sağlar.

Şirketimiz; “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve "ISO 27001-2015 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" belgelerine sahiptir.

Şirketimiz T.C. Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı tarafından verilen “NATO & MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi"ne sahiptir. Bu belgeler ile bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği iç ve dış tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğu garanti altına alınmaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikası

ONUR; gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Bu kapsamda politikamız;

 • Tüm paydaşlarımızın bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak, riskleri sürekli gözden geçirmek
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin standart gerekliliklerini yerine getirmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek
 • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uymak
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artırmak

Çevre Politikası

 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi üretirken çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler almak ve bu süreç içerisinde İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uymak
 • Doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve atıkların azaltılması için çaba göstermek, çevre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek
 • Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek tehlikeleri en aza indirmek için gerekli önlemleri almak