Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri ve iş paydaşlarımızın ihtiyacına hizmet eden ürün ve hizmetleri kaliteli bir biçimde, zamanında, maliyet efektif ve müşteri memnuniyeti sağlar bir biçimde gerçekleştirmek ve bu doğrultuda kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİMİZ

Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001:2015 gereklerine uygun olarak kurulmuştur. Bu sistem, projelerin yaşam döngüsü boyunca geliştirilen ürünlerin ve uygulanan geliştirme süreçlerinin, belirlenen gereksinim ve planlara uygunluğunu sağlar.

Şirketimiz; “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve "ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" belgelerine sahiptir.

Şirketimiz T.C. Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı tarafından verilen “NATO & MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi"ne sahiptir. Bu belgeler ile bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği iç ve dış tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğu garanti altına alınmaktadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ONUR; gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Bu kapsamda politikamız;

  • Tüm paydaşlarımızın bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak, riskleri sürekli gözden geçirmek,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin standart gerekliliklerini yerine getirmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek ,
  • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlara uymak,
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artırmak.