KURUMSAL

OYT Ufukları Birleştiriyor, Sürdürülebilir Şekilde Yükseliyor – Daha Parlak Bir Gelecek için İletişim, Havacılık ve Yenilenebilir Enerji Arasında Köprü Kuruyoruz

ŞİRKET PROFİLİ

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (OYT), 1980 yılında sivil ve askeri haberleşme uygulamalarına yönelik mühendislik hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.

Kurulduğu yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO’nun iletişim ihtiyaçlarına yönelik haberleşme sistemlerinin tedariki ve entegrasyonlarını gerçekleşen OYT, ilerleyen yıllarda bu alandaki uzmanlığını daha da artırmıştır. Hayata geçirilen projelerden kazanılan mühendislik altyapısı sayesinde OYT, 1990’lı yıllardan itibaren hem sivil hem savunma sanayii projelerinde uluslararası firmaların iş ortağı olarak yer almaya başlamıştır. Bu süreçte şirketimiz, deniz trafiğini izleme ve kontrol sistemleri, meteorolojik radar sistemleri ve gemi seyir radar sistemlerinin dahil olduğu pek çok entegrasyon projesine imza atmıştır.

OYT, yıllar içinde haberleşme sistemleri konusunda artan alan uzmanlığı sayesinde, yeni nesil IP tabanlı ses haberleşme sistemleri geliştirilmesine ilişkin AR-GE çalışmaları başlatmıştır. TÜBİTAK tarafından da desteklenen bu çalışmalar neticesinde, 2010’lu yılların başından itibaren özellikle telsiz sistemleri entegrasyonu ve IP tabanlı ağ teknolojileri kapsamında dünyada çok az firmada bulunan yedekli ve gerçek zamanlı ses ve veri haberleşme sistemleri tasarımı konusunda uzmanlığını artıran şirketimiz, günümüzde dört kıtaya ihraç edilen Ses ve Veri Haberleşme Sistemlerine ilişkin çeşitli ürün gruplarına sahiptir.

İletişim sistemlerinin üretimi yanında OYT, uluslararası standartlara uyumlu sivil ve askeri havacılık sistemleri entegrasyonu yapabilen sayılı yerli firmalardandır. Şirketimiz, Avrupa sivil havacılık standartlarının oluşturulduğu Avrupa Sivil Havacılık Teçhizatı Teşkilatı EUROCAE (The European Organisation for Civil Aviation Equipment) kurumunun çeşitli çalışma gruplarının üyesi olmanın yanı sıra, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı EUROCONTROL’un (The European Organisation for the Safety of Air Navigation) çalışmalarının aktif bir katılımcısıdır.

Ayrıca şirketimiz, 2015 yılında adım attığı yenilenebilir enerji teknolojileri alanında proje geliştirme, anahtar teslimi GES (güneş enerji santrali) EPC hizmeti ve şirket içerisinde tasarlanıp geliştirilen güneş takip sistemleri üretimi konularında da tecrübe sahibidir. OYT, bünyesinde bulundurduğu GES portföyüne ilave olarak, mevcut elektrik üretim kapasitesini dört yıl içerisinde 12 kattan fazla artırarak 250 milyon kWs seviyesinin üzerine çıkarmak için yatırım çalışmalarını sürdürmektedir.

Gerek yerli gerek uluslararası pazardaki rekabetçi pozisyonunu devam ettiremeye kararlı olan OYT, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda derinlemesine uzmanlığını artırmak için, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kayıtlı ve 2023 yılında Ankara Sanayi Odası tarafından “AR-GE ve YENİLİK” kategorisinde ödül almaya layık görülmüş AR-GE merkezindeki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizin hizmet verdiği kuruluşlar arasında; Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ASELSAN, TUSAŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Devlet Demiryolları (TCDD) ve yurtdışındaki çeşitli havacılık kurumları bulunmaktadır.

44 yıldır faaliyette olan ONUR Yüksek Teknoloji, büyümesini insan odaklı süreçleriyle ve dinamik yapısıyla sağlamaktadır.

BAŞKANIN MESAJI

Şirketimizin kuruluşundan bugüne, ülkemizin değişen dinamikleri ile birlikte, bizlerin iş yapma şekilleri de değişiklik gösterdi. İlk yıllarımızda, NATO’ya iş yapan firmalarla çalışarak savunma sektöründe tecrübe kazandık. Takip eden yıllarda ise çeşitli projelerde yabancı firmalarla işbirlikleri çerçevesinde entegrasyon kabiliyetlerimizi geliştirdik. Bu süreç, bir süre sonra bizi, özellikle hava trafik kontrol sistemleri alanındaki Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı)’nın ihtiyaçlarını ana yüklenici olarak çözen entegratör firmalardan birisi hâline getirdi. 2005 yılında aldığımız kendi ürünlerimizi geliştirme kararı sonrasında bugün, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ana yüklenici olarak çalışma yetkinliğine sahip çok az sayıda firmadan biri konumuna geldik.
Gelişim ve değişim sonu olmayan ve süreklilik arz eden bir döngü. Değişime ayak uydurabilen kurum ve kişiler başarılı olurken, geride kalanlar ise bu dinamizmi yaşayamayıp süreklilik gösteremiyorlar. 43 yılı aşkın kurumsal geçmişimizde biz hep kişilere yatırım yaptık, firmamıza giren personeli ailemizden görerek tüm samimiyetimizle her türlü karar verme sürecinin içerisine kattık, benimsedik, benimsettik. Bu kurumsal duruşumuz sayesinde sektör içerisinde uzun yıllardır çalışan pek çok değerli arkadaşımızı da kurumumuza dahil ettik. Önümüzdeki dönemde de geliştireceğimiz katılımcı kültür, kurumsal yapı ve insan kaynakları politika ve uygulamalarımız ile sektörde çalışılmak için tercih edilen kurum özelliğini koruyacağımıza inanıyorum.

Misyonumuz doğrultusunda geçmişimizde kazandığımız bilgi ve tecrübemizi kullanarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye öncüsü ve dünya rekabetçisi bir şirket olabilmek maksadıyla, belirlenen strateji ve politikalarda sorumluluk bilinci ve heyecanıyla çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU

TARİHÇE

KURULUŞ
> 0
PERSONEL
+
SİSTEM KURULUMU
+
ÜLKEDE
+

KURUMSAL DEĞERLER

AR-GE ve Teknoloji odaklı

Alanında uzman

Müşteri memnuniyeti öncelikli

Kurumsal aidiyete önem veren

Sürekli gelişen

Kalite esaslı

Çevreye duyarlı

Etik değerlere bağlı

MÜŞTERİLERİMİZ

AR-GE

Rekabete giden yol AR-GE’den geçer

OYT, Türkiye’nin yeni/gelecek nesil sivil ve askeri iletişim ürünlerinde dışa bağımlılığını azaltmayı, söz konusu ürün ve teknolojileri geliştirmeyi ve ihraç etmeyi hedefleyen bir teknoloji ve mühendislik şirketidir.

Şirket’in İletişim ve Havacılık Teknolojileri Bölümü’nün ürün ve çözümleri için teknoloji geliştirdiği iki ana ekseni bulunmaktadır. Bunlar;

  • Ses Haberleşme Sistemleri (SHS) ve
  • Veri Haberleşme Sistemleri’dir.

SES HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Geçen yıllar içinde bu alana büyük oranda özkaynaklarla yapılan AR-GE ve ÜR-GE yatırımları sayesinde bugün itibari ile Şirket’in tüm dünyada kabul görmüş ve büyük rekabet avantajlarına sahip, IP-tabanlı ve yeni nesil bir ürün ailesi bulunmaktadır. Geliştirilmiş olan ürün ve yetenekler birçok sivil ve askeri yurt içi ve yurt dışı projede uygulama alanı bulmuştur.

Ses haberleşme teknolojileri alanındaki devinim oldukça yüksektir ve özellikle teknolojik rekabet konusunda geri plana düşmemek için yeni yaklaşımların ve ortaya çıkan yeni standartların sürekli olarak ürün ailesine yansıtılması gerekmektedir. Şirket’in bu gerçeğe uygun şekilde oluşturduğu AR-GE ve yatırım stratejileri sayesinde ses haberleşme konusundaki yeri gerek yurt içi gerekse de yurt dışı pazarlardaki konumunu pekiştirmekte, pazardan alınan payın her geçen gün artmasını sağlamaktadır.

VERİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Ses iletişim teknolojilerine hakimiyeti sayesinde Şirket 2016 yılında Veri Haberleşme Sistemleri konusuna, yine alınan stratejik bir karar doğrultusunda giriş yapmıştır. O dönemde başlatılan çok sayıda AR-GE/ÜR-GE projesinin bir sonucu olarak, Şirket 2021 yılından itibaren Ağ Destekli Yetenek (ADY) alanında ve özellikle entegre ses ve veri iletişimi konularında yeni bir ürün ailesine kavuşmuştur. ADY konusunda bugüne kadar yurt içi askeri sektörde projeler gerçekleştirmiş olan Şirket’in 2024 yılından itibaren politikası yurt dışı pazarlardan da pay alacak şekilde konumunu güçlendirmek ve tanıtım/pazarlama faaliyetlerini hızlandırmak yönündedir.

TAKTİK SAHADA KENDİNİ KANITLAMIŞ ÜRÜNLER

Her iki ürün grubunda da başarıyla tamamlanan projeler sayesinde, müşterilerin çeşitli ek işlev istekleri de ürün ailelerinin yeteneklerine dahil edilmiş, operasyonel ortamlara uygunluk seviyesi yükseltilmiştir.

Şirket faaliyet alanlarındaki ürün ailesini yürütülmekte olan çok sayıda AR-GE/ÜR-GE projesi ile sürekli olarak güncel tutmakta ve yeni nesil teknolojileri yetenek kümesine dahil etmektedir. Bu bağlamda, küresel standartlarda meydana gelen değişiklikler ve yeni nesil uygulamalar da yetkinliklere dahil edilmektedir.

AR-GE MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKTELİKLERİ

Şirket 2016 yılında “AR-GE Merkezi” statüsüne kavuşturulmuştur ve yapılan AR-GE çalışmaları ve bu çalışmaların çıktıları her yıl Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

Şirket, yeni ürün, patent ve telif haklarına yönelik yenilikçi fikirlerini yüksek nitelikli teknoloji ürünlerine dönüştürebilmek adına uygulamalı AR-GE’ye dayalı teknoloji geliştirme çalışmalarını üniversite – sanayi iş birlikleri ile geliştirerek desteklemeyi ve sürekliliğini sağlamayı kendisine hedef belirlemiştir.

Şirket’te yapılan AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) kriterlerine göre THS-1 (teknolojinin temel özelliklerinin kâğıt üzerinde gösterimi) ile başlayıp, THS-9’a (ticarileşme ve pazara sunum) kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. THS-1 ve THS-4 (prototipleme) arasında kalan AR-GE aşamalarında Şirket çeşitli üniversitelerden akademik destek almaktadır. Bu kapsamda, ilgili alanlarda araştırma yapan akademisyenler projelere davet edilmekte olup, Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile veya doğrudan hizmet alımı çalışma modelleriyle hareket edilmektedir.

“AR-GE Merkezi” statüsünün güçlendirilmesi, yetkinliklerin genç yeteneklere tanıtımı ve personel kalitesindeki sürekliliğin sağlanması için ise, üniversitelerde düzenlenen çalıştay, seminer, kariyer günleri gibi aktivitelere destek olunmakta, Şirket’in ürün ve projeleri tanıtılmaktadır.

OYT, AR-GE faaliyetlerini özkaynaklarına ek olarak TÜBİTAK TEYDEB programları ile de desteklemektedir ve. Şirket’in TEYDEB destek programları kapsamında başarıyla tamamlanmış ve ürüne dönüşmüş çok sayıda projesi bulunmaktadır.

İNSAN ODAKLI AR-GE

OYT’de “insan” odaklı bir AR-GE modeli işletilmekte ve yol arkadaşlarımızın kariyer gelişimlerine özel önem verilmektedir. Faaliyet alanlarımıza paralel olarak, yıllık eğitim planlamaları yapılmakta, şirket içi/dışı eğitim programlarıyla personelin teknolojik bilgi seviyesi sürekli olarak yüksek tutulmaktadır.

Çalışanlarının araştırma yetkinliklerini ve AR-GE yaklaşımlarını artırmak amacıyla, akademik eğitimlerine devam etmek isteyen arkadaşlarımızı teşvik etmek amacıyla konusunda söz sahibi vakıf üniversiteleri ile imza edilen ortak eğitim protokolleri sayesinde lisansüstü eğitim süreci eğitim giderlerini kapsayan bir lisansüstü eğitim programı modellenmiştir.

Çalışanlarımız yüksek lisans ve doktora çalışmaları için sağlanan destek programlarımızdan faydalanarak alan uzmanlıklarını artırırken kariyer yolculuklarını da hızlandırabilmektedir.

KALİTE & SERTİFİKASYON

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği zorlu ve dinamik uluslararası savunma ve havacılık sektöründe, üst düzey bir farkındalık ve hazırlık seviyesi ile hissedarlarının, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için;

  • Fırsatları, tehditleri ve anlık ortaya çıkabilecek riskleri yönetmek için iç ve dış çevreyi anlayarak, gözden geçirerek ve izleyerek,
  • İnovasyona ve hesap verebilirliğe bağlı kalarak,

Kalite Yönetim Sistemini kurmayı, uygulamayı, idame etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Sahip Olunan Yönetim Sistemi Sertifikaları

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi​
ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
MSB Tesis Güvenlik Belgesi
NATO Tesis Güvenlik Belgesi

UYUM SAĞLANAN STANDARTLAR

ED 137C Interoperability Standards For VOIP ATM Components

DO 278 Software Integrity Assurance Considerations for Communication, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management (CNS/ATM) Systems

RTCA DO-254 / EUROCAE ED-80 Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware

EIA 649-1 Configuration Management Requirements For Defense Contracts

ISO/IEC/IEEE 15288 Systems and Software Engineering - System Life Cycle Processes