Mühendislik Deneyim Ürün

Türk Silahlı Kuvvetleri Fiber Optik Altyapı Projesi

ONUR, Türk Telekom NATO Dairesi tarafından ihale edilen şehirlerarası fiber optik kablo ağı donanım işini yapan konsorsiyumunun bir üyesi olarak, 1990-1997 yılları arasında söz konusu görevin icrasında bulunmuştur. ONUR, ilgi Kontrat kapsamında Türkiye genelinde toplam 1200 km kablo döşemiştir.