Mühendislik Deneyim Ürün

Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri ve iş paydaşlarımızın ihtiyacına hizmet eden ürün ve hizmetleri kaliteli bir biçimde, zamanında, maliyet efektif ve müşteri memnuniyeti sağlar bir biçimde gerçekleştirmek ve bu doğrultuda kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİMİZ

Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001:2008 gereklerine uygun olarak kurulmuştur. Bu sistem, projelerin yaşam döngüsü boyunca geliştirilen ürünlerin ve uygulanan geliştirme süreçlerinin, belirlenen gereksinim ve planlara uygunluğunu sağlar.

Şirketimiz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”ne sahiptir.

Şİrketimiz T.C. Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı tarafından verilen “NATO & MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi"ne sahiptir. Bu belgeler ile bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği iç ve dış tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğu garanti altına alınmaktadır.