Mühendislik Deneyim Ürün

Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi

Esnek, Bağımsız ve Taşınabilir
Dokümanlar
OMT-M200

Mobil Kule Sistemi otomasyon ve taşınabilirlik için tam donanımlıdır.

Askeri ve sivil hava trafik güvenlik standartlarına uyumludur.

Sistem; hava – yer, yer –yer muhaberesi için karasal hatlar ve aksesuarları dahil gerekli tüm imkanlara sahiptir.

Üzerinde bulundurduğu sistemlerle sayesinde güvenilir ve kolay işletilebilir bir sistem olarak hava trafik kontrol fonksiyonlarını yerine getirebilir.

Entegre bir taşıyıcı üzerindeyken kontrol kabini kaldırma mekanizması sayesinde yükseltilebilir.

Entegre jeneratörü ile çevre sistemlere bağlı kalmadan veya diğer sistemlerden alınacak elektrik ile kullanılabilir.

Taşıma sistemi farklı yerlerde kullanılmasına olanak sağlar.